ΝΕΑ

  • Η δημοσίευση με τίτλο “Autonomous Maintenance in IoT Networks via AoI-driven Deep Reinforcement Learning” παρουσιάστηκε στο Age of Information Workshop, IEEE Infocom 2021.
  • Η δημοσίευση με τίτλο “DTLS connection identifiers for secure session resumption in constrained IoT devices” παρουσιάστηκε στο IEEE WF-IoT 2021.