ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το πλάνο υλοποίησης του ΕΠΟΠΤΗ συγκροτείται από έξι Ενότητες Εργασίας (ΕΕ).

Η ΕΕ1 αφορά στην διαχείριση του έργου και την προώθησή του μέσα από δράσεις δημοσιότητας καθώς και το σχέδιο αειφορίας του έργου.

Η ΕΕ2 σκοπεύει να ορίσει τις απαιτήσεις συστήματος και τα χαρακτηριστικά ενός παραδείγματος εφαρμογής, αλλά και να σχεδιάσει και να παραδώσει την αρχιτεκτονική του συστήματος Διαχείρισης-ως-Υπηρεσία.

Στην ΕΕ3 θα μελετηθούν και θα σχεδιαστούν οι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης δεδομένων, οι τεχνικές ενίσχυσης της ιδιωτικότητας των δεδομένων και το μοντέλο εμπιστευτικότητας που θα κάνει εφικτή την μετάδοση των δεδομένων μόνο μέσω έμπιστων συσκευών.

Η ΕΕ4 αφορά στη σχεδίαση και ανάπτυξη του σημασιολογικού μοντέλου για την αναπαράσταση των δεδομένων, με στόχο τη δια-λειτουργικότητα. Επίσης, θα ερευνηθούν κατάλληλοι αλγόριθμοι εξόρυξης δεδομένων για αυτοματοποιημένη παρακολούθηση ενός δικτύου ΙτΠ και την επεξεργασία των συλλεγόμενων δεδομένων και, τέλος, θα σχεδιαστεί σύστημα για την αξιόπιστη οπτικοποίηση των δεδομένων και τη διαχείριση της πλατφόρμας.

Τα αποτελέσματα των ΕΕ2, ΕΕ3 και ΕΕ4 θα αξιοποιηθούν στην ΕΕ5, στην οποία θα πραγματοποιηθεί η υλοποίηση του συστήματος και του παραδείγματος εφαρμογής.

Τέλος, στην ΕΕ6 θα αξιολογηθεί η απόδοση του συστήματος που υλοποιήθηκε.

NoΤίτλος ενότητας εργασίας
ΕΕ1Διαχείριση, συντονισμός, δράσεις δημοσιότητας και σχέδιο αειφορίας
ΕΕ2Απαιτήσεις συστήματος, παράδειγμα εφαρμογής και σχεδίαση της αρχιτεκτονικής
ΕΕ3Ασφάλεια, ιδιωτικότητα και εμπιστευτικότητα
ΕΕ4Διαχείριση ως υπηρεσία και δια-λειτουργικότητα
ΕΕ5Υλοποίηση του συστήματος και του παραδείγματος εφαρμογής
ΕΕ6Αξιολόγηση του συστήματος